top of page

Möte med en älg - hur man beter sig rätt

1663154237379.jpg

Hur man beter sig vid ett möte med älg

 

  • Var uppmärksam på din omgivning, lyssna noga och se dig omkring! Undvik att vandra med hörlurar! Älgarna blir provocerade av hundar och gillar dem inte, så om du vandrar med en hund, håll den kopplad. 

  • Om du har sett älgen på avstånd, håll avstånd (minst 25m) och försök inte närma dig djuret. 

  • Ser du att det är en älgko med kalv bör du hålla ett ännu längre avstånd. Kor skyddar sina kalver och om de ser dig som ett hot kommer de inte att tveka att attackera. Var försiktig så att du inte hamnar mellan älgko och hennes kalv (högsta risken är på sensommaren)! Tjurar är mer benägna att vara aggressiva under parningssäsongen (tidig höst). 

  • Om älgen inte uppmärksammade dig: försök inte få dess uppmärksamhet! Var tyst och fortsätt i en riktning bort från den. Om din stig fortsätter bort från den, fortsätt din vandring, annars är det bättre att vända tillbaka. Om älgen uppmärksammade dig: den ska känna att du inte är ett hot – börja prata på ett mjukt sätt och gå långsamt iväg, antingen på ditt spår om det fortsätter bort från den eller vänd tillbaka! Bete dig INTE aggressivt, vifta INTE med armarna eller skrik, kasta INTE saker och försök inte mata! 

  • Om du ser tecken på att älgen är upprörd (avslappnade öron, upprättstående hacklar, hår som höjs på puckeln, grymtande eller stampade fötter) eller tittar intensivt på dig, kan det vara ett tecken på att du är för nära och älgen betraktar dig som ett hot . Lämna i så fall området omedelbart men håll dig lugn och tyst!

 

Om älgen attackerar dig

 

Spring eller hitta skydd! 

  • Om en älg är upprörd bör du genast ta dig ur området. Det är helt ok att fly från en älg! Deras attack är rent defensiv och det är osannolikt att de fortsätter att jaga dig om du är utanför deras område och du inte längre utgör ett hot mot dem. Det finns en stor chans att en attack från en älg är en "bluff"-attack och att den stannar - ändå bör du komma ur vägen snabbt. Den andra attacken kan vara verklig!

  • Om du inte kan springa eller om situationen inte tillåter, försök hitta skydd bakom ett fast föremål som ett stort träd, stuga, staket eller sten.

  • Skulle du bli nerslagen av en älg eller ramla, kryp ihop och rör dig inte! Älgarna slåss ofta med sina främre klövar, så försök att skydda ditt huvud och din nacke med dina armar eller ryggsäck och slå INTE tillbaka! 

  • Om älgen anser att du inte längre är ett hot, kommer den med största sannolikhet att avbryta sin attack och flytta sig. Du bör ändå hålla dig lugn och vänta ett tag tills älgen är på säkert avstånd.

bottom of page