top of page
3 L.jpg

Kulturstigen 3

Sågen

00:00 / 02:40

1920 byggde Slagnäsborna sin såg. Drivkraften var ett vattenhjul, I en bäck kallad Lillmorbäcken. Initiativtagare till byggandet av sågen var Oskar Löfmark. Viktor Karlsson från Kåtaliden tillverkade vattenhjulet, som drog sågklingan. Gustav Persson och Bert Burman var villiga att lära sig bli sågare. Arbetsordningen var att först sågades plank och bräder, så länge sågklingan orkade snurra och vattentillgången var tillräcklig. Sedan kom turen till de som skulle hyvla takspån. En eftertraktad vara.

 

År 1928 flyttades sågen till Laxviken och drivkraften blev då en råoljemotor. Skälet för en flyttning var, att lättare kunna komma med timmer till sågen. En annan orsak var att slippa reparera den illa åtgångna dammen i Lillmorbäcken.

 

År 1943 flyttades sågen än en gång, till den plats där den nu befinner sig. Den 1/6 1976 togs beslut om byggande av ett nytt såghus. Året därefter var byggnaden klar. Efter detta har en ny sågbänk och hyvel införskaffats. Ett bra resultat tack vare de många frivilliga arbetstimmar som andelsägarna bidragit med.

 

Erik Forssén 2013

bottom of page