top of page
16 L.jpg

Kulturstigen 16

Privatägt Föreningshus blir Folkets Hus,

Under det politiskt och socialt oroliga 1930-talet, med nybildade fackföreningar och unga socialistiska partier, spreds idéer om egna hus att mötas i. Folkets-Hus tanken nådde också vår by.

Skogs- och Flottnings fackförening hade bildats i byn 1926. Behov av föreläsningslokal fanns. Teater av byns amatörer behövde lokal. Bio- och danspublik önskade ändamålsenliga lokaler.

 

Gustav Löfmark och Gustav Brännström byggde dels av egen skog, som sågades i byn, byns privatägda föreningshus - i folkmun Folket Hus invigt julen-45. Gustav Löfmark och hustrun Hilda tog över och bedrev verksamhet; möten, bio, dans, teater o.s.v. fram till 1971. Nya ägare blev Vanda och Leif Karlsson, och först när de flyttade från byn 1980 blev på Henning Stenbergs initiativ en Folkets Hus föreningsstyrelse bildad. Försäljning av andelar (25 kr / st) ägde rum, och så ser föreningen fortfarande ut. Under slutet av 1980-talet tillbyggdes Folkets Hus med modernt storkök och serveringslokal.

 

… och historien om vårt By-Bibliotek

 

1926 bildades Skogs- och Flottnings fackförening i bygden. Det kom att få stor betydelse för medlemmarnas insikt och "styrka" i förhandlingssituationer. Fackföreningen initierade sina medlemmatt läsa böcker - en viktig bildningsväg, och startade insamling bland medlemmarna till bokinköp. Till en början betalades 15 öre / mån, senare 25 öre / mån. Böckerna lästes flitigt och blev den grundsten, ABF :s Vandringsbibliotek, varur Slagnäs bibliotek växte fram.

 

Det främsta resultatet av arbetarutbildningen i bygden var, att det orättfärdiga anbudsförfarandet vid Skogs- och vägarbetill sist upphörde. Tidigare var det så, att den som krävde allra lägst ersättning för ett arbete också fick det. Och mutor förekom flitigt. Resultatet blev bl.a. att när ett väg- eller skogsarbete var klart och avsynat, var ofta arbetaren skyldig sin uppdragsgivare – Skogsbolag eller Handelshus - pengar. Utvecklingen till det bättre gick inte fort, men var påbörjad.

 

Biblioteket fanns hos Manfred Sundström 1930-40 talet, hos Viola Burman 1951-1969, på båda ställena öppet alla veckans dagar med stor utlåning som följd.

I Posthuset åren 1969-1995. 1995 - ? i Folkets Hus och nu öppet en gång per månad.

bottom of page