top of page
12 L.jpg

Kulturstigen 12

Betelkapellet

00:00 / 03:30

Pingströrelsens frikyrkoförsamling uppförde byggnaden 1946-1948.

Huset ritades av pred. Rudolf Danielsson, en betydande person inom Pingströrelsen och som också initierade den s.k. Lapplandsveckan.

 

Första spadtaget för bygget tog Albin Grenmyr och Elof Söderberg och under ledning av byggmästare Alvar Örnered från Adak byggde sedan Botvid Hansson och andra frivilliga i församlingen sitt kapell.

 

Pingströrelsen kom till vår bygd i början av 19330-talet närmast från Sorsele och Västerbotten där den tidigt växt sig stark. Väckelsen fick fotfäste i Gasa och Strömholm och 1932 bildades församlingen i Gasa. Till en början hölls sporadiska möten runt om i bygden, så även här i Slagnäs.

 

Predikanterna Valdemar Grundström, Helmer Vesterberg och Napoleon Bjur, alla från Västerbotten, hade stort inflytande över Pingströrelsens framväxt. De var alla hängivna förkunnare, med bas i en levande tro byggd på egna och andras erfarenheter. De såg behovet av frälsning och kristendomen förkunnades med ett bildspråk som kunde förstås; en stark väckelse med tal om ånger, bättring och syndaförlåtelse som viktiga grundstenar.

 

Hundra år tidigare hade de s.k. Sorseleläsarna arbetat på samma sätt. Kanske var det en anledning till att Pingströrelsen fick sin djupa förankring just i Sorsele. Den förste predikanten som bodde i byn var Moody Rutegård. Hans fru Magda var distriktsköterska och tjänstgjorde också hon i bygden.

 

Husets två bostadslägenheter inrymde förutom pingstpastor m. fam. Också bostad för distriktssköterska och hennes mottagning. Dessförinnan fanns sköterskan i Bergnäsudden.

 

I källarplanet låg Dr Wallquist mottagningslokal och för skolans hundratalet elever. När så småningom elevantalet sjönk flyttades barnens matsal till skolhuset.

 

Betelkapellet nedlagt som frikyrkolokal år 1988.

Huset nu i privat ägo.

bottom of page