top of page
18 & 19 L.jpg

Kulturstigen 18 & 19

Byns äldsta bevarade hus

Under 1820-talet sålde N. O. Burman delar av sin första insyning på Norrsidan till Gustav Fredrik Flinkfelt och hans hustru Anna-Brita. Det var nuvarande Bjelfman / Löfmarksdelen samt Näset som fick nya ägare.

Deras första lilla timrade boningshus, nu byns äldsta bevarade, flyttades så småningom från backen och ner till sjön. Där har det fungerat som bagarstuga och sovstuga.

När G. F. Flinkfelt dog, överlämnade änkan år 1830 nybygget till sin syster Margareta och hennes make Johan Andersson - Löfmark från Skellefteå.

(Fritt efter teckning av Einar Wallquist)

De flesta NYBYGGARNAS GÅRDSSTÅLLEN såg ut ungefäir som bilden visar. De byggnader som oftast alla hade var:

Boningshus

Ladugård med stall

Loge

Lada

Bagarstuga

Vedhus

Utedass (av tyskans Das Haus = huset)

Brunn

Ibland också en liten smedja.

bottom of page