top of page
6 L.jpg

Kulturstigen 6

Konsum

00:00 / 02:53

Före 1928 gick alla handelsturer till Bergnäsudden eller Lilla Bäcknäs. Men då, på sommaren 1928 "…på en måsatuva östöver från Karl-August odlingar…" tog planerna form för ett eget Konsum. Det var slåtterarbetare, bygdens söner, bröderna Renström och Bror Löfmark som bestämde sig för att göra ett försök. Som talesman för byn valdes Viktor Renström. Det var inte bara oviljan mot långa handelsturer som låg bakom beslutet, utan också omtanken att ge Helmer Jonsson (TBC-sjuk) en möjlighet till inkomst; hans hustru skulle få arbeta i affären.

 

Förhandlingarna med Konsum gick bra - byn fick affär.

Den första Konsum-bodan sattes upp här, på sörsidan ällen, ovanför järnvägsbron (Holmgrens - senare Forséns stugtomt). Varorna till denna första lilla affär kom med båt från Bergnäsudden, varför läget här nere vid älven var idealiskt.

 

När järnvägen var klar 1932 installerades Konsum vid nuvarande Erik Forsséns magasin vid skolvägen. Hit forslades varorna från järnvägsstationen med häst och släde.

 

1935 när Konsum byggt en "riktig" affärslokal vid Arjeplogsvägen nere i byn, Kooperativa, blev en kraftig dragkärra varutransportmedlet mellan järnvägen och affären. Den lastades och drogs av anställd personal på affären.

 

Många år senare byttes namnet tillbaka till Konsum, och i februari 1996 övergick affären i privat ägo till Peter och Madelene Lestander.

bottom of page