top of page
20 L.jpg

Kulturstigen 20

Lillholmen - Begravningsplats

Den här lilla holmen, Lillholmen, i sundet mellan Näset och Björkudden, blev tidigt sommarbegravningsplats. Dess fina sand lämpade sig väl för provisoriska gravar åt bygdens döda. Och på senhösten när isen lagt sig, då grävde man upp kistorna och fraktade dem med hästskjutill kyrkan och kyrkogården i Arjeplog för traditionell begravning.

 

Den som allra sist var sommar-begravd på Lillholmen hette Marta Kristina Jonsson-Lundgren. Hon var barnfödd i Bäcknäs, men hade levt sitt liv i Reback som Per Lundgrens hustru. Hon dog den 8 augusti 1904

bottom of page