top of page
14-15 L.jpg

Kulturstigen 14 & 15

Slagnäs 1940- och 1950-talen

00:00 / 05:55

14 & 15

Med inlandsbanans sträckning genom byn, följde ökad inflyttning och många nya verksamheter. Tron på framtiden och den egna förmågan att driva små företag verkade obegränsad. Och de allra flesta lyckades väldigt bra, fram till den stora utflyttningen av främst byns unga i slutet av 50-talet.

Byns knut-punkt, fyrvägskorsningen, blev också medelpunkt för de flesta av småföretagen. Här en förteckning som utgår från korsningen:

 

Malåvägen vänster sida ca 50 m från korsningen; Löfmark - Brännströms Café och Gummiverkstad. Ägare Rune Burman och G Vestin.

 

Malåvägen vänster sida sista huset;

Karamellframställning hos frk. Nyberg

 

Malåvägen höger sida;

Bussföretag. Ägare Hugo och Vendla Gustavsson.

 

Sorselevägen, vänster sida, ca 50 m från korsningen;

Kiosk. Ägare Anny Tallberg

 

Sorselevägen, vänster sida, ca 100 m från korsning;

Snickeri som byggdes och drevs av Karl Juting, Äke Lindfors och Henning Lundgren. En brand ödelade snickeriet i slutet på 1940-talet.

Nytt hus byggdes på samma tomt och inrymde

Skomakeri, Skoaffär och Café. Äg. Gunnar Norberg.

 

Sorselevägen sista huset vänster sida;

Matservering, rumsuthyrning och första Bibliotekslokalen i byn (1930-40 tal).

Ägare Siri och Manfred Sundström.

 

Sorselevägen höger sida (nuvarande Forsmarks);

Berglunds Varuhus 1954-1970. Här såldes TV-apparater, vitvaror, porslin etc.

 

Sorselevägen höger sida (nuvarande Forslunds);

Gulf bensinstation och bilverkstad. Ägare Vanja och Karl Juting.

 

Sorselevägen höger sida;

Cykelverkstad. Ägare Gondy Jonsson

 

Sorselevägen höger sida (sista tomten);

Malmkaj för omlastning av malm från Bolidens Gruvor i Adak och Laisvall.

 

Arjeplogsvägen, vänster sida (nuvarande Utterström)

Privataffär som startade på 1930-talets början, av Konrad Nilsson fr. Bergnäsudden. Han sålde affären till Sjöberg. Från 1950-talets slut till 1989 ägdes den av Axel Utterström.

 

Arjeplogsvägen, vänster sida (nuvarande Lindstedts);

1:a Byasmedjan. Ägare Valter Olin.

 

Arjeplogsvägen vänster sida;

Snickeri uppbyggt av Botvid Hansson och Bertil Holmgren. Nuvarande ägare Anders Burman

 

Arjeplogsvägen höger sida (i brandgaraget);

Mekanisk verkstad 1960-talets början, flyttades och finns idag på Norrsidan.

Ägare Hilbert Löfmark.

 

Arjeplogsvägen höger sida (nuvarande Långbergs);

Bedas Café och Pensionat, 1930-40 tal. Ägare Beda Renberg

 

Arjeplogsvägen höger sida (nuvarande Tjintokk);

Millys Café och Pensionat, 1945 och framåt.

 

Arvidsjaurvägen vänster sida (nuvarande Gustavssons)

Hus med Skrädderi Ägare Sigvard Sjödin, Senare ESSO bensinstation; Ägare Mildred och Rune Bergström. (Huset ödelagt vid brand 1960-talets slut).

 

Arvidsjaurvägen höger sida;

Smedja byggd 1936. Ägare Erland Nordqvist 1945-1980 tal.

 

 

Byns länstillhörighet och vägar

 

Då gränslinjen mellan Norrbottens och Västerbottens län drogs upp år 1868, slogs gränsen ut från berget Arrassåive i väster till Gorrokselet i öster - det var I alla fall så det var planerat. Men den rökeld som skulle vägleda lantmätaren på Arrassåive försvann helt av plötslig dimma över Slagnäsforsen. Därmed kom gränslinjen att gå för långt norrut och flera av Slagnäsinsyningarna hamnade I Västerbottens län.

 

Ett exempel hur det blev: Milly Wallströms Café och Pensionat hade huvudbyggnaden i BD län och Annexet i AC län.

 

Byn var delad med ena halvan i Norrbottens län och den andra i Västerbottens län fram till 1955, da hela byn blev del av Norrbottens län.

 

VÄGAR

 

De flesta vägarna påbörjades omkring 1935 som s k AK*-arbeten, och blev färdiga:

 

"Miljonvägen" Slagnäs - Arjeplog 1936

 

Malåvägen omkring 1940.

 

Slagnäs - Buresjön 1941-42 (vägen Buresjön - Sorsele fanns tidigare)

 

Arvidsjaurvägen klar hösten 1942 då landsvägsbron över Slagnäsforsen invigdes.

(Sträckan Avaviken - Arvidsjaur fanns sedan tidigare)

 

*(AK = Statens Arbetslöshetskommission, verksam 1914-1940. Jfr AMS)

bottom of page