top of page

Älgjakt

….en traditionell sport i Lapplands skogar på hösten

älgrop

00:00 / 00:11

Jaktprocess

Den traditionella älgjakten med specialtränade hundar i de fantastiska områdena norr och söder om polcirkeln i den för norra Skandinavien typiska terrängen med björk- och tallskogar och områden med öppen ljung och blåbärsbuskar och mossa är något alldeles speciellt.

En speciell höjdpunkt är Lapplands orörda, vilda och vackra landskap.

 

Tidigt på morgonen, före soluppgången, träffas jaktgruppen för gemensamt utbyte och dragning av "passen" samt en varm drink vid lägerelden. Ett "pass" är den plats där den enskilde jägaren ska etablera sig och varifrån han eventuellt ska skjuta älgen.

Reglerna diskuteras kort igen, området undersökt på kartan, innan några jägare ger sig ut med sina egna hundar som alla har GPS.

De enskilda jägarna tar sig sedan till "sitt" pass. Detta kan ofta vara mycket svårt att nå då terrängen kan vara brant och svåråtkomlig. Vandringen till "passet" kan ta 1-2 timmar om det är längre bort.

Under brunstperioden "kallas" även älgen. Om jägaren är bra på att "ropa" kommer älgen att närma sig honom förvånansvärt nära.

 

Under jakten kan de enskilda jägarna använda en app på sin mobiltelefon för att spåra hundarna och även se om de skäller och följer efter en älg.

Kommunikationen sker också via olika appar där jägarna utbyter sina budskap.

 

Om jakten anses vara "avbruten" eller "avslutad" är det i allmänhet inte längre tillåtet att skjuta.

 

Bärgningen av den eller dödade älgen sker då vanligtvis i grupper om flera, eftersom detta knappast är möjligt ensamt. En fyrhjuling med släde används vanligtvis för detta ändamål. Att nå de dödade älgarna är ofta mycket svårt, eftersom det är oerhört tråkigt och komplicerat att korsa terrängen med fyrhjuling över stenar, stenar och små träd, genom träsk och arktisk vegetation.

 

Efter bärgningen lastas älgen på ett släp och körs till en ladugård som ägs av jaktlaget som redan är byggd och förberedd för rensning av älgen.

Inälvorna rensas, älgskinnet avlägsnas helt och älgen styckas på lämpligt sätt, köttet putsas och packas i mindre portioner för frysning.

 

Hundarna kan jaga intensivt i flera timmar, men då behöver de en motsvarande vila.

bottom of page