top of page

Slagnässjön

Slagnässjön utgör många faror, särskilt på vintern!

DJI_0301_1280x853.jpg

Slagnäs ligger vid Slagnässjön i Norrbotten.

Arjeplogs kommun har över 8 000 sjöar, så det är mycket lockande att korsa dem på skridskor, till fots eller till och med med snöskoter, särskilt på vintern. Slagnässjön är en stor sjö vars faror är mycket underskattade av turister, särskilt vintertid. Så lugna som sjöarna och floderna ser ut på vintern, kan isens hala yta vara vilseledande.

Om det snöar då syns isytan inte ens längre och en vit snöyta lockar. Slagnässjön har dock starka strömmar och även en kraftstation, vilket gör det extremt farligt att ta sig över inlandsisen. På de flesta ställen fryser sjön inte ens tillräckligt mycket för att isytan ska hålla jämnt. Det är därför viktigt att följa informationen från lokalbefolkningen och endast korsa sjön vid den enda korsningen markerad med stolpar. Dessa stolpar har fastnat av lokalbefolkningen. Så korsa inte sjön förrän du har försäkrat dig om att den redan anses säker. På grund av kraftverket och strömmarna fryser sjön mycket sent trots den extrema kylan.

De som är obekanta i området bör endast använda snöskoter på Slagnässjön längs de med käppar markerade lederna. På grund av strömmarna finns det risk för olycksfall om man lämnar de markerade områdena eftersom man riskerar att gå igenom isen.

Slagnäs Is.jpg
bottom of page