top of page
11 L.jpg

Kulturstigen 11

Kyrka och Kyrkogård

00:00 / 04:39

Södra Bergnäs var vårt kyrkobokföringsdistrikt, så Bergnäsuddens Kyrka och Kyrkogård var bygdens närmast liggande för kyrkliga förrättningar. Även Sorseles och Arjeplogs kyrkor döpte, konfirmerade, vigde och jordfäste Slagnäsbor. Behov av Kyrka och Kyrkogård här i byn blev allt tydligare. Söndagsskolan höll till i folkskolans lokaler. Högmässan arrangerades I Folkets Hus och begravningar i Betelkapellet.

 

1955 fick byn egen kyrkogård och kyrkklocka. Till en början var kyrkklockan fäst på en bräda, som var fastspikad mellan två höga tallar. Det klingade vackert från klockan, men den som var klockare fick ofta snöras över sig från tallens kronor. Den förste som jordfästes här var Bertil Burman. Det var i november 1955. Men ännu fanns ingen kyrka. Den första kollekten till förmån för kyrkobygget i Slagnäs togs upp redan i sept. 1942. Den inbringade 65 kr… Det skulle dröja 16 år innan kyrkan fanns på plats. Kollekten från 1942 följdes av många gåvor från allmänhet, syförening och företag.

 

1950 bildades kapellstiftelsen, 1953 började ritningar upprättas, enighet rådde bland byborna om behovet av en kyrka, men placeringen av den och kyrkogården var man djupt oense om. Anledningen var bl.a. att den plats som till sist valdes låg mitt emot fotbollsplanen och dansbanan som idrottsföreningen drev. Efter många turer mellan kommunpolitiker, kyrkopolitiker och bybor togs beslut om igångsättande av kyrkbygget. Byggmästaren Sigurd Ejderud från Stensele antogs sóm byggentreprenör. För 48. 200 kr skulle han uppföra byggnaden. Virket höll kapellstiftelsen. Arkitekt var Bo Grefberg från Stockholm.

 

Den 3 augusti 1958 invigdes kyrkan av biskop Ivar Hyllander, prosten Oreland, byns egen präst Alvar Boström, kyrkvärdarna Ester Renström och Viktor Öhman samt ett stort antal församlingsbor. De 300 sittplatser som iordningställts räckte inte till så många fick stå.

Klockstapeln inviges i oktober 1958.

 

Kyrkogårdsvaktmästare 1955 - 1979, Signar och Viola Burman

Kyrkomusiker Siri Ohlin och Alvar Burman -

Kyrkokörens ledare från 1960-talet, Erik Forssén , senare också Kyrkvärd

Kyrkogårdsvaktmästare 1979 - 1997, Rutger och Ingegerd Lundgren

Kyrkvaktmästare 1958 - 2001, Erik Forssén

Kyrkogårdsvaktmästare 1997 Anders Burman

Kyrkvaktmästare 2001 … Anders Burman

bottom of page