top of page
7L.jpg

Kulturstigen 7

Oskar Forséns gård

00:00 / 02:57

I Oskar Forséns hus, under 1920-talet dubbelt så stort som idag, utgjorde halva huset Café och danslokal under rallartiden. Det var den s k salen som nyttjades för dessa ändamål.

Vid ombyggnad under 1940-talet fick huset sin nuvarande form.

Logen som står kvar på O. Forséns gård användes ofta vid bröllop och danser, och fungerade också en tid som biosalong…!

 

Rallardansbanan låg vid älven nedanför O. Forséns boställe. Den var enkelt gjord, med ett lågt träräcke runt om dansbanans trägolv. Den sak-nade således både väggar och tak. När inlandsbanebygget drog vidare och lämnade byn så flyttades dansbanan med rallarna (= tågbanans byggare).

 

Vanligast förekommande musikanter på rallardansbanan, liksom på danser i O. Forséns loge och på bröllop i byn och i grannbyarna var:

Sven Forsén, dragspel och fiol

Hillevi Burman, gift Dahlstedt, orgel och

Edla Forsén, gift Lindfors, cittra.

Elof Forsén, dragspel, förstärkte "bybandet" ibland vid större helger. Edor Burman, dragspel och Elin Burman, gift Hane, orgel, tillkom senare som musikanter.

 

Oskar Forséns gård var således en viktig knutpunkt under rallartiden, beläget som det var vid den gamla byvägens älvsträckning och med Konsum och brobygget en bit nedåt älven.

 

Oskar Forsén själv var en av de bofasta nybyggare i byn som deltog i det s k Bondlaget - ett arbetslag som också arbetade med anläggningen av inlandsbanan. Övriga i laget var: Israel Forssén, Signar Burman, Per-Olof Höglin, Fritz Löfmark, Oskar Renström, Bertil Burman, Ingvar Forsén, Konrad Karlsson och Harry Lind.

bottom of page